(1)
ทองพูน เ.; เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ.; เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส.; เทาว์เซนด์ อ. การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence. Life Sci. Environ. J. 2014, 8, 13-22.