[1]
บดีรัฐ โ. 2016. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. Life Sciences and Environment Journal. 16, 1 (Apr. 2016), 20–31.