[1]
ละม้ายจีน ก. and ช่วยบำรุง เ. 2016. ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี. Life Sciences and Environment Journal. 17, 1 (Jun. 2016), 190–199.