[1]
พิชญไพบูลย์ ส., คงรัตนประเสริฐ ว., ลาภวงศ์ราษฎร์ อ. and แสนหมื่น อ. 2016. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1. Life Sciences and Environment Journal. 15, 2 (May 2016), 115–124.