[1]
คล้ายเกตุ ว. 2016. การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Life Sciences and Environment Journal. 15, 2 (May 2016), 104–114.