[1]
แจ่มแจ้ง ข. 2016. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร. Life Sciences and Environment Journal. 16, 1 (Apr. 2016), 50–63.