[1]
โพธิ์ศรี เ. 2014. บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal. 14, 2 (Mar. 2014).