[1]
เชี่ยวชาญวิทย์ ด. 2014. การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ. Life Sciences and Environment Journal. 2, 1-2 (Mar. 2014), 111–115.