[1]
เอกวิริยะกิจ ส. 2014. การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี. Life Sciences and Environment Journal. 2, 1-2 (Mar. 2014), 102–110.