[1]
ตั้งตระการพงษ์ น. 2014. สุนัขบางแก้ว. Life Sciences and Environment Journal. 2, 1-2 (Mar. 2014), 88–93.