[1]
ฉิมภู่ ด. 2014. ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. Life Sciences and Environment Journal. 2, 1-2 (Mar. 2014), 82–87.