[1]
ก่องตาวงษ์ ว. 2014. หัววัดสนามแม่เหล็ก. Life Sciences and Environment Journal. 4, 1-2 (Mar. 2014), 53–66.