[1]
จันทร์อรุณ ก. 2014. การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ. Life Sciences and Environment Journal. 1, 1-2 (Mar. 2014), 133–140.