[1]
แม้นมณี ส. 2014. การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์. Life Sciences and Environment Journal. 4, 1-2 (Mar. 2014), 35–40.