[1]
วิจารณกุล อ. 2014. ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน. Life Sciences and Environment Journal. 1, 1-2 (Mar. 2014), 117–124.