[1]
ก่องตาวงษ์ ว. 2014. ของเก่าหรือของเก่าๆ. Life Sciences and Environment Journal. 1, 1-2 (Mar. 2014), 100–110.