[1]
ศรีโสภา อ. and พรมศิลา ว. 2014. หนึ่งประสบการณ์. กว่าจะเป็นนักเรียนนอก. Life Sciences and Environment Journal. 8, 1-2 (Mar. 2014), 96–99.