[1]
คุ้มนก ช. 2014. ยีสต์. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม. Life Sciences and Environment Journal. 8, 1-2 (Mar. 2014), 84–90.