[1]
จันทร์อรุณ ก. 2014. กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ. Life Sciences and Environment Journal. 6, 1-2 (Mar. 2014), 67–72.