[1]
บ่อคำ ร. 2014. สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล. Life Sciences and Environment Journal. 6, 1-2 (Mar. 2014), 49–53.