[1]
ภู่พัฒน์วิบูลย์ ส. 2014. น้ำมันจาก “ สบู่ดำ ” ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง. Life Sciences and Environment Journal. 6, 1-2 (Mar. 2014), 1–3.