[1]
โพธิ์ศรี เ. 2014. เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น). Life Sciences and Environment Journal. 8, 1-2 (Mar. 2014), 62–73.