[1]
มาตรมูล ไ. 2014. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ. Life Sciences and Environment Journal. 7, 1-2 (Mar. 2014), 68–73.