[1]
คำเตจา ส. 2014. แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก. Life Sciences and Environment Journal. 7, 1-2 (Mar. 2014), 54–56.