[1]
ทองพูน เ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส. and เทาว์เซนด์ อ. 2014. การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence. Life Sciences and Environment Journal. 8, 1-2 (Mar. 2014), 13–22.