[1]
ศรีรัตนประสิทธิ์ น. 2014. ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์. Life Sciences and Environment Journal. 11, 1-2 (Mar. 2014), 42–51.