[1]
ปารีศรี ร. 2014. เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร. Life Sciences and Environment Journal. 10, 1-2 (Mar. 2014), 88–96.