[1]
พุทธาภิบาล ป. 2014. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว. Life Sciences and Environment Journal. 11, 1-2 (Mar. 2014), 31–41.