[1]
ฉิมจารย์ อ. 2014. “คาร์บอนเครดิต” ธุรกิจขายมลพิษ. Life Sciences and Environment Journal. 12, 1 (Mar. 2014), 103–110.