[1]
นาคขุนทด ม. 2014. การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน. Life Sciences and Environment Journal. 12, 2 (Mar. 2014), 60–73.