[1]
เสมาขันธ์ ช. 2014. บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal. 12, 1 (Mar. 2014).