[1]
ปิ่นสกุล ส. 2014. การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. Life Sciences and Environment Journal. 13, 1 (Mar. 2014), 55–61.