[1]
พริกบุญจันทร์ พ. 2014. การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย. Life Sciences and Environment Journal. 13, 1 (Mar. 2014), 27–33.