1.
ไพนุพงศ์ อ. อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ. PKRU SciTech J. [Internet]. 2018 Nov. 1 [cited 2024 May 23];1(2):20-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153031