ไพนุพงศ์ อนงนาฎ. “อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ”. PKRU SciTech Journal 1, no. 2 (November 1, 2018): 20–27. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153031.