ไพนุพงศ์ อ. “อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ”. PKRU SciTech Journal, vol. 1, no. 2, Nov. 2018, pp. 20-27, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153031.