[1]
สุธาวณัฐพงศ์ เ., ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส., and มณีรัตน์ ป., “การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค”, PKRU SciTech J., vol. 2, no. 1, pp. 13–18, Nov. 2018.