[1]
ไพนุพงศ์ อ., “อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ”, PKRU SciTech J., vol. 1, no. 2, pp. 20–27, Nov. 2018.