ไพนุพงศ์ อ. (2018) “อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ”, PKRU SciTech Journal, 1(2), pp. 20–27. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153031 (Accessed: 23 May 2024).