ไพนุพงศ์ อนงนาฎ. 2018. “อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ”. PKRU SciTech Journal 1 (2):20-27. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153031.