ไพนุพงศ์ อ. อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ. PKRU SciTech Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 20–27, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153031. Acesso em: 23 may. 2024.