ไพนุพงศ์ อ. (2018). อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ. PKRU SciTech Journal, 1(2), 20–27. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/153031