(1)
สุธาวณัฐพงศ์ เ.; ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส.; มณีรัตน์ ป. การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค. PKRU SciTech J. 2018, 2, 13-18.