(1)
ไพนุพงศ์ อ. อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ. PKRU SciTech J. 2018, 1, 20-27.