[1]
จรรยาพรวัฒน์ ช. and มณีรัตน์ ป. 2020. แบบจำลองการจัดการกระบวนการธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด. PKRU SciTech Journal. 4, 1 (Jun. 2020), 33–44.