[1]
บูรณปรีชา น. and จิระวิชิตชัย น. 2020. การจัดกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่งเสริมการขาย. PKRU SciTech Journal. 3, 1 (Jun. 2020), 15–22.