[1]
สุธาวณัฐพงศ์ เ., ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ส. and มณีรัตน์ ป. 2018. การวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรด้วยการเรียนรู้ของนิวรอลเน็ตเวิร์ค. PKRU SciTech Journal. 2, 1 (Nov. 2018), 13–18.