1.
ซุ้นเจริญ ส, วิทยศักดิ์ ศ, พงษ์เจริญ ภ. วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้. NUEJ [Internet]. 2016 Jul. 4 [cited 2024 Feb. 28];11(1):23-60. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/36084