ซุ้นเจริญ ส., วิทยศักดิ์ ศ., and พงษ์เจริญ ภ. “วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 11, no. 1, July 2016, pp. 23-60, doi:10.14456/nuej.2016.14.