[1]
ตั้งค้าวานิช เ., เกียรติวนิชวิไล ส., and กานต์ประชา ส., “ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System)”, NUEJ, vol. 2, no. 1, pp. 33–38, Dec. 2014.